Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

225

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przewiduje on zniesienie limitu 30–krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK.

Najważniejsze rozwiązania projektu dotyczą rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby:

  • przebywające na urlopach wychowawczych lub
  • pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.

Kolejną zmianą jest umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK.

Projekt przewiduje także wprowadzenie dodatkowej możliwości informowani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.