Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej firmie wynagrodzenie jest wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca. Za kwiecień wypłaciliśmy pełne wynagrodzenie już 26 kwietnia. Jeden z pracowników 26 kwietnia uprzedził nas, że może być niezdolny do pracy w dniach 29 i 30 kwietnia i rzeczywiście pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby w tych dniach. Jest to druga nieobecność w pracy w tym roku, w sumie 9 i 10 dzień niezdolności w 2019 r. W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie za maj? Czy powinniśmy dokonać korekty listy płac?

ODPOWIEDŹ

Jeśli w maju pracownik był obecny w pracy, nadpłacone wynagrodzenie za 2 dni kwietnia należy odliczyć w maju. Gdyby w innym przypadku nieobecność w maju byłaby kontynuowana w taki sposób, że pracownikowi przysługiwałby już zasiłek chorobowy, a nie wynagrodzenie chorobowe które wypłacane jest ze środków pracodawcy (co w opisanym przykładzie nie wystąpiło), to należałoby dokonać korekty listy płac za kwiecień.

Wypłata wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłków powinna być dokonywana w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do ich wypłaty.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ustawy z z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzenia chorobowego/zasiłku. Dopiero zatem po dostarczeniu zwolnienia chorobowego zyskali Państwo pewność co do konieczności przeliczenia wynagrodzenia chorobowego, dlatego wypłacając pracownikowi pełne wynagrodzenie za kwiecień – pomimo ustnych informacji o możliwej nieobecności, postąpili Państwo prawidłowo.

Możliwość odliczenia bez zgody pracownika nadpłaconego z tego tytułu wynagrodzenia gwarantuje art. 87 § 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którym, z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności
w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Konsekwencją takiego uregulowania jest to, że w sytuacji za miesiąc maj będzie pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie/wynagrodzenie chorobowe, to będą mogli Państwo rozliczyć nieobecność przy następnej wypłacie. Konieczne będzie wtedy ustalenie wysokości wynagrodzenia z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.