Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe od umowy zlecenia dla osoby pobierającej zasiłek macierzyński

235

Pobieram zasiłek macierzyński. Mój pracodawca zaproponował mi pracę na umowę zlecenia w trakcie macierzyńskiego. Czy będę musiała opłacać od tej umowy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Odpowiedź

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zatem, w sytuacji gdy pracodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, to środki pieniężne należne z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. A to oznacza, że jeśli osoba pobierająca zasiłek macierzyński nie przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia, to z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Uzasadnienie

Osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i nie ma znaczenia, czy osoba pobierająca zasiłek ma również inny tytuł do objęcia tymi ubezpieczeniami.

Jeśli zakład pracy wypłaca pracownicy zasiłek macierzyński, powinien ją zgłosić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania tego zasiłku.

WAŻNE:

Jeśli z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim pracodawca zawrze dodatkową umowę zlecenia, ma obowiązek rozliczenia należnych składek również od przychodów osiągniętych z tej umowy.

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą jest traktowana do celów ubezpieczeń w ZUS jakby była umową o pracę. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy pracownik wykonuje umowę zlecenia w trakcie urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.