Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy firmą produkcyjną. W okresie wakacyjnym część naszej załogi chce wyjechać do pracy sezonowej za granicę. Rzeczywiście możemy dać taką możliwość ze względu na ograniczone zlecenia w tym okresie. Nie możemy sobie jednak pozwolić żeby uwzględnić wszystkie wnioski. Nie wiemy jak postąpić w tej sytuacji. W tym samym czasie wnioski zgłosiło 4 pracowników, a możemy uwzględnić tylko 2 z nich.

ODPOWIEDŹ

Przepisy nie nakazują pracodawcy uwzględniania wniosków o urlop bezpłatny. Nie ma też obowiązku uzasadniania odmowy. Jeśli jednak Państwo chcą uwzględnić tylko część z wniosków, które zostały złożone przez pracowników w tym samym czasie, warto uzasadnić odmowę żeby nie narazić się na zarzut nierównego traktowania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 174 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. We wniosku pracownik powinien wskazać okres, przez który chce korzystać z urlopu. Chociaż wskazany przepis zastrzegł formę pisemną dla wniosku o urlop bezpłatny, to zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 1 lutego 2017 r. (sygn. akt: I PK 41/16) dopuszczalna jest również forma dorozumiana. Warto jednak aby pracownik złożył pismo w tej sprawie.

Dalszych wymogów co do treści wniosku przepisy nie przewidują, jednak macie Państwo prawo oczekiwać, że wniosek będzie umotywowany.

Skoro wspomniany przepis wskazuje, że urlop „może zostać udzielony” –do wyłącznej decyzji pracodawcy pozostaje kwestia uwzględnienia wniosku.
W pewnych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu bezpłatnego ale nie dotyczy to Państwa sytuacji (np. wniosek związkowca, którego powołano do pełnienia funkcji związkowych poza zakładem pracy, młodociany pracownik w okresie ferii, czy posłowie i senatorowie na okres sprawowania mandatu).

W opisanym przykładzie wskazaliście Państwo, że w zasadzie w tym samym czasie czworo z pracowników złożyło wnioski o urlop, dlatego odmawiając części z nich należy pamiętać o tym aby obiektywnie uzasadnić dlaczego te, a nie pozostałe wnioski zostały odrzucone. Generalnie przepisy nie przewidują możliwości odwołania się przez pracownika od odmowy udzielenia urlopu bezpłatnego. Należy w tym miejscu zwrócić jednak uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r. (sygn. akt: I PK 559/02), zgodnie z którym, chociaż odmowa udzielania urlopu nie musi być uzasadniana, to...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę