Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza pracownica przybywała na urlopie wychowawczym przez 1,5 roku. W pierwszym tygodniu po powrocie do pracy, rozchorowała się. W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłek – jeśli będą w ogóle przysługiwały – wydaje się nam, że niezbędny będzie tutaj upływ 30 dni okresu tzw. wyczekiwania, który przecież nie upłynął. Pracownica ma stałe wynagrodzenie w wysokości 4500 zł.

ODPOWIEDŹ

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego/zasiłku. Wypełnienie okresu 30 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przed urlopem wychowawczym jest wystarczające. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku będzie stanowiła kwota 4500 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego generalnie po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu i 90 dni jeśli podlega ubezpieczeniom dobrowolnie.

Rzeczywiście mają Państwo słuszność, że przy umowie o pracę ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe, dlatego ubezpieczonego pracownika obowiązuje 30 dniowy okres wyczekiwania. Natomiast do wskazanych okresów, wlicza się wcześniej wypełnione, jeszcze przed urlopem wychowawczym, poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Dlatego we wskazanym przypadku wypełniony będzie warunek upływu okresu wyczekiwania. Jako, że niezdolność do pracy jest pierwszą w roku kalendarzowym, pracownicy będzie przysługiwało najpierw wynagrodzenie chorobowe, ewentualnie później zasiłek chorobowy.

Zgodnie z art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W związku z tym, że pracownicy we wskazanym okresie nie przysługiwało wynagrodzenie, zastosowanie znajdzie art. 37 wspomnianej ustawy zgodnie, z którym jeżeli niezdolność do pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.