Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Do ustalenia okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia w firmie

209

Próbujemy ustalić jaki okres wypowiedzenia ma pracownik, który z przerwami pracuje w naszej firmie od 15 lat. Po prostu pracował, zwalniał się, miał czasami nawet kilkuletnie przerwy, a później znowu do nas wracał. Czy do stażu zakładowego należy brać pod uwagę wszystkie jego okresy pracy?

ODPOWIEDŹ

Tak, do ustalenia stażu zakładowego, od którego zależy ustalenie długości okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę wszystkie wcześniejsze okresy zatrudnienia pracownika.

UZASADNIENIE

Artykuł 36 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Kluczowe znaczenie ma więc w tym przypadku ustalenie co oznacza określenie „okres zatrudnienia u danego pracodawcy” zwany też stażem zakładowym.

Zalicza się do niego wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy– w tym także te przerwane. Co więcej uwzględnia się też okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, ale tylko w tej szczególnej sytuacji gdy zmiana pracodawcy nastąpił na drodze przejęcia jednego przez drugiego.

Pod uwagę bierze się również okresy zatrudnienia w przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.