Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownicy rozwiązującej umowę o pracę po powrocie z urlopu rodzicielskiego

193

Pracownica urodziła dziecko w 2017 roku. Potem była na macierzyńskim i wykorzystała urlop rodzicielski (rok), który kończy się 28 sierpnia. Po powrocie pracownica chce rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Czy należy jej ekwiwalent za się urlop wypoczynkowy za 2018 r. (a jeśli nie wykorzystała za 2017 – pani nie pamięta to czy i za 2017).

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownicy przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2018 r. (w wymiarze proporcjonalnym) oraz za urlop za 2017 r. jeżeli w tamtym roku nie wykorzystała urlopu w naturze w pełnym swoim wymiarze.

UZASADNIENIE

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Oznacza to, że prawo do urlopu za 2018 r. pracownica nabyła 1 stycznia 2018 r. będąc na urlopie rodzicielskim. Urlopy związane z rodzicielstwem nie mają wpływu na prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar. Za 2018 r. pracownicy przysługuje urlop w wymiarze 8/12 z 20 lub 26 dni, w zależności do którego stopnia ma prawo.

Jeżeli pracownica ma jeszcze zaległy niewykorzystany urlop za 201...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.