Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

W jaki sposób traktować premię niewypłaconą do czasu sporządzenia listy zasiłkowej

275

Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 2 do 12 grudnia i ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje mu premia za czas faktycznie przepracowany. Premia za listopad nie została jeszcze wypłacona, prawdopodobnie będzie pod koniec grudnia, a wypłaty robimy 24 grudnia. Czy pominąć premię, a potem po wypłacie wyrównać zasiłek?

ODPOWIEDŹ

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze za okres od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. oraz premię miesięczną za te miesiące. Premia za listopad nie zostanie wypłacona do czasu sporządzenia listy wypłat zasiłków. Zatem do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premię wypłaconą za miesiące od grudnia 2017 r. do września 2018 r. oraz premię za październik w podwójnej wysokości.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (po odliczeniu części składkowej 13,71%).

Jeżeli składniki wynagrodzenia, uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przysługują lecz nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.