Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Jak uzupełnić wynagrodzenie w razie przekroczenia tzw. limitu 30–krotności

269

Pracownica zachorowała w grudniu 2018 r. Jej wynagrodzenie jest określone w stałej miesięcznej wysokości i wynosi 11 000 zł. W grudniu 2017 r. pracownica była nieobecna w pracy z powodu pobierania zasiłku opiekuńczego (6 dni). Jej wynagrodzenie wyniosło 8 800 zł. Jednocześnie w tym miesiącu doszło do przekroczenia rocznej kwoty ograniczenia podstawy składki emerytalnej i rentowej. Składki te były odprowadzone od różnicy w przychodzie czyli od kwoty do osiągnięcia rocznego limitu, tak by nie powstała nadpłata w składkach. Jak uzupełnić wynagrodzenie za grudzień 2017 r. uwzględnianego w podstawie zasiłku za grudzień 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Uzupełnione wynagrodzenie za grudzień 2017 r. wynosi 9760,30 zł.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru przysługującego pracownicy zasiłku chorobowego za grudzień 2018 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. Skoro jej wynagrodzenie jest określone w stałej miesięcznej wysokości i wynosi 11 000 zł, to w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2017 r. przychód pracownicy wyniósł 121 000 zł. W grudniu 2017 r. pracownica miała przepracować 19 dni, przepracowała 13 dni, przez pozostałą cześć miesiąca korzystała z zasiłku opiekuńczego. Otrzymała przychód w kwocie 8800 zł. W miesiącu tym przychód pracownicy przekroczył górny pułap podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszący 127 890 zł (121 000 zł + 8800 zł = 129 800 zł > 127 890 zł).

Wobec tego, by nie doszło do nadpłaty składek płatnik musiał naliczyć składki następująco:

 

  • od kwoty 8800 zł – składka na ubezpieczenie chorobowe w kwocie 215,60 zł (2,45% z kwoty 8800 zł); jej limit nie dotyczy od kwoty 6890 zł (127 890 zł – 121 000 zł) – składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 775,81 zł (11,26% z kwoty 6890 zł).

 

Łączna kwota składek potraconych przez pracodawcę wyniosła 991,41 zł (215,60 zł + 775,81 zł).

W celu ustale...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.