Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Pracownikowi pracującemu na część etatu bardziej opłaca się wybrać opiekę na dzieckiem liczoną w dniach

218

Nowy pracownik zatrudniony w firmie tylko na pół etatu zwrócił się do działu kadr z prośbą o radę jaką formę rozliczania opieki nad niepełnoletnim dzieckiem powinien wybrać. Moim zdaniem zarówno rozliczanie tego wolnego w godzinach jak i w dniach jest dla niego tak samo korzystne.

ODPOWIEDŹ

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że pracownikom zatrudnionym tylko na części etatu bardziej opłaca się jednak rozliczanie opieki nad dzieckiem w dniach roboczych, a nie w godzinach.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Za ten czas zatrudniony zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy oblicza się je według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, przy czym składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej bierze się pod uwagę z miesiąca, w którym miało miejsce zwolnienie od pracy.

Pracownik ma prawo wybrać jeden spośród dwóch sposobów rozliczania tego wolnego: może je rozliczać albo w dniach albo w godzinach. O tym jak chce wykorzystywać to wolne w danym roku pracownik decyduje w pierwszym wniosku o jego udzielenie, który składa w danym roku kalendarzowym.

WAŻNE: Jeśli pracownik zatrudniony na część etatu wybierze godzinową formę rozliczenia musi się liczyć z tym, że przysługujący mu czas wolnego na opiekę nad dzieckiem trzeba będzie ustalić proporcjonalnie do obowiązującego go czasu pracy. Obowiązuje przy tym reguła, że niepełną godzinę zaokrągla się do pełnej godziny.

Nie jest to zbyt korzystne rozliczenie dla pracowników niepełno...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.