Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W miejscu pracy stosowany jest równoważny czas pracy. W związku z tym pracownikom jest udzielany urlop w dni, ale godzinowo np. z puli urlopu jest odejmowane 7,5 godzin. W wyniku tego pracownikowi zostaje np. 20 dni 3 godziny urlopu wypoczynkowego. W przyszłym roku planujemy przejść na system podstawowy tj. 8 godzin dziennie. Czy możemy udzielić bądź wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za te godziny np. za 3 godziny? Po to aby godzinówki zniknęły pracownikom z puli urlopów i zostały pełne dni.

ODPOWIEDŹ

Tak, wyjątkowo można udzielić urlopu na godziny, jeśli taka końcówka pozostała.

UZASADNIENIE

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przy udzielaniu urlopu w ten sposób, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, chyba że pracownika obowiązuje dobowa norma czasu pracy niższa niż 8 godzin, wynikająca z odrębnych przepisów (np. pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pracownicy placówek leczniczych).

Generalnie więc urlopu udziela się na cały dzień pracy pracownika, na tyle godzin ile obejmuje dniówka zgodnie z grafikiem, a nie na część dnia pracy np. na kilka godzin. Jednak jest w tym zakresie wyjątek, który dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy czy pracowników niepełnoetatowych.

Otóż, udzielenie pracownikowi urlopu w dniu prac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.