Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Rodzice też mogą dostać odprawę pośmiertną po pracowniku

196

Nasz zmarły pracownik nie miał żony ani dzieci. Jego jedyną bliską rodziną jest ojciec. Czy w takiej sytuacji rodzic ma prawo do odprawy pośmiertnej po zmarłym dziecku?

ODPOWIEDŹ

Tak, ale pod warunkiem, że spełnia warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

UZASADNIENIE

Paragraf 4 art. 93 Kodeksu pracy mówi, że odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku przysługuje następującym członkom rodziny zatrudnionego:

 

  • małżonkowi– ta osoba poza zawarciem związku małżeńskiego nie musi spełniać żadnych innych warunków by otrzymać to świadczenie;

  • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Do tej drugiej kategorii zalicza się na ogół dzieci pracownika. Nie ma jednak przepisów, które zabraniałyby wliczyć do niej także rodziców zmarłego.

W celu ustalenia czy rodzic ma prawo do odprawy pośmiertnej odwołać się należy do art. 71 ustawy emerytalnej, który określa uprawnienia niezbędne do otrzymania do renty rodzinnej.

Zgodnie z tym przepisem rodzic ma prawo do tego świadczenia jeśli:

 

  • ubezpieczony (czyli zmarły pracownik) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do jego utrzymania;

  • ...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę