Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

W jaki sposób zrekompensować pracownikowi godziny dyżuru w pracy

191

Pracownik, po godzinach pracy miał polecony 5–godzinny dyżur w biurze, w firmie. Przez pierwsze dwie godziny spędził na oczekiwaniu, a przez kolejne trzy podjął obowiązki w wyniku interwencji. Jak rozliczyć godziny dyżuru?

ODPOWIEDŹ

Dyżur należy podzielić na część stanowiącą pracę w godzinach nadliczbowych oraz na część kiedy pracownik pozostawał w gotowości.

UZASADNIENIE

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

Dyżur może być pełniony zarówno w miejscu pracy, poza zakładem pracy jak i w domu. Podczas dyżuru pracownik pozostaje wyłącznie w gotowości do świadczenia pracy i na ogół nie wykonuje żadnych innych dodatkowych zadań. Wówczas dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. Jeżeli jednak w jego trakcie pracownik podjął służbowe czynności, czas ten jest wliczany do czasu pracy, a to oznacza wystąpienie pracy poza obowiązującym wymiarem czasu pracy czyli w godzinach nadliczbowych.

WAŻNE: Za czas dyżuru (z wyjątkiem tego pełnionego w domu) pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę