Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W firmie wynagrodzenie wypłacane jest do ostatniego dnia roboczego za dany miesiąc. Ostatnio często się zdarza, że właściciel dokonuje przelewu wynagrodzenia dopiero w następnym miesiącu (zazwyczaj 1-go lub 2-go kolejnego miesiąca). Czy jest możliwa zmiana terminu dokonywania wynagrodzeń do 10 - go kolejnego miesiąca? Jeżeli tak, proszę o informację jakie procedury muszą być zachowane?

ODPOWIEDŹ

Oczywiście. Pracodawca ma prawo zmienić termin wypłaty wynagrodzenia, ale musi to zrobić na piśmie i to wciągu 1 mieniąca od dnia dokonania zmiany. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i w zakładzie pracy funkcjonuje regulamin pracy, wówczas informacja o terminie wypłaty wynagrodzenia powinna być zawarta w zmienionym regulaminie pracy. Wynagrodzenie za poprzedni miesiąc pracownik musi otrzymać nie później niż 10. dnia następnego miesiąca.

UZASADNIENIE

Pracodawca ma, zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy, obowiązek informowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

  • a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania na piśmie wszystkich pracowników o zmianie jego warunków zatrudnienia, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłoczn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.