Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Trzymiesięczna przerwa między zasiłkami, a konieczność przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

239

Nasz pracownik był na chorobowym od 29 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r. Ponownie dostarczył zwolnienie chorobowe od 4 października 2018 r. Czy w tej sytuacji powinniśmy ustalić nową podstawę wymiaru zasiłku chorobowego? Wg nas tak, bowiem od końca pobierania ostatniego zasiłku minęły ponad 3 miesiące.

ODPOWIEDŹ

W tym przypadku nie będzie konieczności przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę należałoby przeliczyć po dostarczeniu zwolnienia po upływie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych tj. gdyby kolejna niezdolność do pracy powstała począwszy od 1 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku, zależy od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Natomiast zgodnie z art.43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nie ma potrzeby ustalania podstawy zasiłku na nowo, jeżeli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.