Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy szkołą gminną, w której kilku nauczycieli jeździ do uczniów do ich domów w celu indywidulanego nauczania. W tym tygodniu jedna z naszych nauczycielek, która prowadzi takie indywidualne lekcje, poślizgnęła się i spadła ze schodów na klatce schodowej idąc na indywidulana lekcję. Wskutek tego zdarzenia złamała kostkę. Czy takie zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy, skoro nie zdarzyło się to w szkole? Czy dyrektor szkoły musi w tej sytuacji powołać komisję powypadkową?

ODPOWIEDŹ

Takie zdarzenie ma wszelkie przymioty wypadku przy pracy, skoro nastąpiło to gdy nauczycielka szła do ucznia na lekcję w umówionym terminie. Dla określenia, czy mamy z wypadkiem przy pracy nie ma konieczności wystąpienia takiego zdarzenia w miejscu pracy czyli na terenie szkoły.

Bez względu na to, czy dyrektor szkoły uznaje dane zdarzenie za wypadek przy pracy czy też nie, to i tak ma obowiązek powołania komisji powypadkowej.

UZASADNIENIE

Wypadkiem przy jest się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Dodatkowo ustawodawca na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 

  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z wykonywaniem przez nauczyciela zwykłych czynności, ponieważ nauczanie indywidualne w domu ucznia jest właśnie taką czynnością.

W zakresie spra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.