Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – ognisko artystyczne. Realizuję zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 np. rytmika, nauka gry na instrumentach i języka angielskiego, koncerty edukacyjne, szachy, karate, itp. Zatrudniam jako instruktorów nauczania osoby pozostające w stosunkach pracy w różnych instytucjach, osoby bez stałego miejsca zatrudnienia, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz studentów. Do końca sierpnia 2018 r. wszyscy mieli umowy zlecenia.

Czy od 1 września 2018 r. osoby wymienione poniżej powinny pracować u nas na podstawie umowy o pracę czy cywilnoprawnej (zlecenia, w przypadkach muzyka grającego podczas koncertu – dzieło, a prowadzących działalność gospodarczą – o świadczenie usług rozliczaną fakturami):

 

 1. osoba na etacie nauczyciela w innej placówce prowadzi u nas rytmikę 2 razy w tygodniu po 2 godziny,

 2. muzyk na etacie w filharmonii prowadzi u nas naukę gry na instrumencie,

 3. muzyk na etacie w filharmonii gra u nas w czasie koncertu edukacyjnego,

 4. nauczyciel języka obcego niezatrudniony nigdzie, prowadzący własną działalność gospodarczą,

 5. nauczyciel języka obcego na etacie w szkole i prowadzący własną działalność gospodarczą,

 6. muzyk na etacie w filharmonii i w szkole u nas prowadzi naukę gry na instrumentach lub gra w koncertach edukacyjnych,

 7. wykładowca akademicki na etacie w uczelni u nas prowadzi sporadycznie szkolenia doskonalenia nauczycieli 6 godzin jednorazowo lub 2 razy w roku,

 8. student języka angielskiego u nas prowadzi zajęcia z języka angielskiego na umowę zlecenie, bo jeszcze nie jest nauczycielem,

 9. instruktor tańca lub karate albo szachów nie mający etatu nauczyciela w szkole/przedszkolu,

 10. nauczyciel na etacie w innej placówce oświatowej publicznej lub niepublicznej u nas prowadzi zajęcia z dziećmi w różnym wymiarze godzin w każdym miesiącu,

 11. pracownik IPN po studiach historia z przygotowaniem pedagogicznym prowadzi wykład dla dzieci w przedszkolu niepublicznym?

 

Czy po każdej jednodniowej umowie o pracę z nauczycielem lub wykładowcą akademickim muszę wystawiać świadectwo pracy? Jak rozliczać urlop w przypadku umów o pracę na jeden dzień?

ODPOWIEDŹ

Ognisko artystyczne o charakterze niepublicznym musi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź