Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca, a wymiar urlopu wypoczynkowego

316

Osoba zatrudniona na czas określony do 31 grudnia 2019 r., w drodze porozumienia stron, w trakcie miesiąca (od 16 sierpnia) przeszła z pełnego etatu na 3/4. Jak obliczyć dla niej wymiar urlopu? Pracuje od 1 kwietnia 2018 r. Jest to jej kolejne zatrudnienie (nie pierwsze) i ma prawo do 20 dni urlopu ze względu na krótszy niż 10 lat staż pracy.

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi przysługuje 14 dni urlopu wypoczynkowego za 2018 r.

UZASADNIENIE

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni, przy czym dla pracownika niepełnoetatowego wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do części etatu, biorąc za podstawę te dwa wskazane wymiary. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc w górę do pełnego miesiąca. Kodeks pracy niestety nie określa, w jaki sposób ustalić wymiar urlopu dla pracownika w przypadku gdy w trakcie roku kalendarzowego, w tym trakcie miesiąca, dochodzi do zmiany warunków pracy polegającej na obniżeniu lub podwyższeniu etatu.

Z praktyki wynika, że wymiar urlopu ustala się osobno dla okresu sprzed zmiany i po niej, a potem sumuje oba wyniki. W każdym z okresów obliczamy urlop proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Natomiast jeśli zmiana w zakresie czasu pracy następuje w trakcie miesiąca, można spotkać się z kilkoma metodami. Na pewno należy tu dokonać zaokrąglenia do pełnego miesiąca. Pytanie tylko według której wielkości etatu. Najczęściej wyznacznikiem jest to w jakim wymiarze pracownik pracował w przełomowym miesiącu dłużej – w dotychczasowym czy nowym. Jednak można również przyjąć ten wymiar, w którym pracownik był zatrudniony w pierwszym dniu miesiąca, bo wtedy nabywa się prawo do kolejnego urlopu (z góry), i do niego sprowadzić cały miesiąc.

Przykład

Pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 20 dni. Do 15 sierpnia 2018 r. pracuje ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.