Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Nagrody tylko dla wyróżniających się samorządowców

249

Czy kierownik jednostki samorządowej może dać wszystkim swoim pracownikom taką samą nagrodę za solidną pracę?

ODPOWIEDŹ

Nie, ponieważ takiego dodatkowego świadczenia nie przewidują przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych. Dają one jednak prawo do wypłaty nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Z definicji może to dotyczyć jedynie ściśle określonych pracowników, a nie całej załogi urzędu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na umowę o pracę można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Ponieważ przepis ten jest dosyć ogólnikowy zastosowanie znajduje inna norma przewidziana w ustawie o pracownikach samorządowych a mianowicie art. 39 ust. 2 pkt. 1, który stanowi, że warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może określać regulamin wynagradzania.

Regulamin ten (jeśli go nie ma podobną rolę pełnić mogą indywidualne decyzje pracodawcy dotyczące przyznawania takiej nagrody niektórym pracownikom) nie może stanowić, że nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej przysługuje automatycznie wszystkim pracownikom jednostki.

Dlatego wymaga się aby przed przyznaniem takiej nagrody przeprowadzono postępowanie mające ocenić czy i którzy pracownicy mają szczególne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.