Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Przedłużanie umowy o pracę zawartej na okres próby

219

Pracownikowi kończy się właśnie najdłuższa dopuszczalna bo 3 – miesięczna umowa o pracę zawarta na okres próby. Pracodawca ma zamiar zatrudnić go na umowę okresową. Jak to zrobić? Czy wystarczy przedłużyć aneksem umowę o pracę zawartą na próbę?

ODPOWIEDŹ

Nie, umowa o pracę na okres próby została zawarta z pracownikiem na najdłuższy okres dopuszczalny przepisami Kodeksu pracy. A to oznacza, że nie może już być przedłużana, bo po prostu nie ma już takiej prawnej możliwości. Dlatego też nie może ona być aneksowana. Jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika na dłużej musi z nim zawrzeć nową umowę o pracę na czas określony. Powinien przy tym pamiętać o obowiązujących limitach w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Paragraf 2 artykułu 25 Kodeksu pracy stanowi, że umowę o pracę na okres próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Umowa taka pod żadnym pozorem nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Co więcej ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe tylko wtedy, gdy:

 

  • pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tym przypadku dopuszczalne jest i tak tylko jednokrotne ponowne zawarcie umowy o pracę.

 

Z praktycznego punktu widzenia ograniczenia te mają i takie znaczenie, że próbna umowa zawarta na maksymalny 3 miesięczny okres nie może już być przedłużana – po prostu nie ma już o co ją wydłużać. A to z mocy prawa wyklucza jej aneksowanie.

Tylko nowa umowa o pracę na czas określony

W tej sytuacji pracodawca, który chce dalej zatrudniać sprawdzonego już pracownika (do tego celu służył przecież okres próby) w zasadzie ma do wyboru tylko zawarcie z nim umowy o pracę na czas nieokreślony albo na czas określony (z oczywistych względów pomijamy możliwości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych). Z pytania wynika, że w grę wchodzi raczej ten drugi rodzaj umowy o pracę.

Umowy o pracę na czas określony podlegają ograniczeniom dwojakiego rodzaju:

 

  • okres zatrudnienia na podstawie jednej takiej umowy oraz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.