Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Ochrona pracownika w okresie przedemerytalnym nie jest bezwzględna

188

Zatrudniamy pracownika , który jest dwa lata przed emeryturą i jest w okresie ochronnym. W naszym zakładzie jest on magazynierem w jednym z naszych magazynów. Ostatnio jednak stwierdzaliśmy coraz więcej niedoborów, co spowodowało zainstalowanie monitoringu. W skutek tych działań szef firmy stwierdził, że magazynier kradnie. Czy zatem jest to powód do zwolnienia tego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Jeśli pracownik, będący w okresie ochronnym przed emeryturą, dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków, wówczas może zostać zwolniony nawet w trybie natychmiastowym.

UZASADNIENIE

Co prawda Kodeks pracy w art. 39 wskazuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Co wcale nie oznacza, że taki pracownik nie podlega innym przepisom prawa pracy. Sama ochrona wyrażona w art. 39 kp ma na celu zapobieżenie ewentualnej dyskryminacji pracownika ze względu na wiek. I nie może być ta ochrona ograniczona wyłącznie do art. 40 k.p. (pracownik nabył prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), czy art. 411 k.p. (likwidacja lub upadłość pracodawcy). Nie należy zapominać, że do takiego zachowania pracownika ma wprost zastosowanie art. 52 k.p.

W myśl tego przepisu pracodawca może rozwiązać umowę o pracę b...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.