Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatniczka zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. Osoby te są jednocześnie zatrudnione u innego pracodawcy i z tego tytułu osiągają minimalne wynagrodzenie. W umowie zlecenia znajduje się zapis, że wynagrodzenie jest płatne za przepracowane godziny, przy czym należność za 1 godzinę wynosi 14,70 zł brutto. Umowy te zawierane są co miesiąc. Po podliczeniu miesiąca umowa nie przekracza kwoty 200,00 zł brutto. W związku z tym taka umowa powinna być rozliczona jako – zlecenie ryczałt czyli bez odliczania kosztów, czy powinna być rozliczna jako – zlecenie dochodowe – czy z uwzględnieniem i odliczeniem kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Jeśli wynagrodzen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź