Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatniczka zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. Osoby te są jednocześnie zatrudnione u innego pracodawcy i z tego tytułu osiągają minimalne wynagrodzenie. W umowie zlecenia znajduje się zapis, że wynagrodzenie jest płatne za przepracowane godziny, przy czym należność za 1 godzinę wynosi 14,70 zł brutto. Umowy te zawierane są co miesiąc. Po podliczeniu miesiąca umowa nie przekracza kwoty 200,00 zł brutto. W związku z tym taka umowa powinna być rozliczona jako – zlecenie ryczałt czyli bez odliczania kosztów, czy powinna być rozliczna jako – zlecenie dochodowe – czy z uwzględnieniem i odliczeniem kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie przekracza 200 zł, wówczas zleceniodawca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Dopiero gdyby należność z miesięcznej umowy zlecenia była wyższa niż 200 zł, wówczas należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%. Wielkość kosztów przy umowie zlecenia nie jest uzależniona od tego, czy zleceniobiorca jest także zatrudniony na umowę o pracę z innym podmiotem. Wielość umów i wielkość przychodów z nich osiąganych wpływa jedynie na wielkość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe, ale nie na koszty uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

W myśl art. 13 pkt 8 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.