Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Obowiązki pracodawcy związane z pracownikiem wykonującym pracę w Niemczech

161

Zatrudniam pracownika polskiego i chcę z nim wyjechać do pracy do Niemiec na parę miesięcy. Pracownik jest ubezpieczony w Polsce, wynagrodzenie będzie wypłacane przeze mnie . Nie posiadam zakładu w Niemczech ani oddziału. Zapewniam mu miejsce zamieszkania. całkowity czas pobytu nie przekroczy pół roku w ciągu 12 miesięcy roku kalendarzowego. Czy pracownik musi mieć wypłacaną co najmniej minimalną stawkę danego kraju czy może być na stawce polskiej? Czy powinien mieć zaświadczenie A1? Czy muszę jeszcze dopełnić jakieś obowiązki w związku z pracą w Niemczech?

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi wykonującemu pracę w Niemczech przysługuje stawka za godzinę pracy w wysokości obowiązującej w Niemczech w wysokości najniższego wynagrodzenia w Niemczech lub wyższa. Jeżeli pracownik nie przekroczył 24 miesięcy pracy w Niemczech, to może być ubezpieczony w Polsce. Formalnie wypełniony dokument A1 ma świadczyć o takim ubezpieczeniu.

UZASADNIENIE

Wysyłając pracownika do pracy w Niemczech pracodawca ma obowiązek zgłoszenia tych pracowników w niemieckim Urzędzie Celnym (Zollverwaltung). Należy zaznaczyć, iż w zależności od branży, w której będzie pracowała ta osoba należałoby powiadomić inne instytucje.

Poza tym, pracownik wysłany do pracy w Niemczech musi posiadać kartę EKUZ. Pracodawca z pracownikiem musi w aneksie do umowy o pracę lub porozumieniu, wskazać, że miejscem pracy przez określony czas będzie miejsce oddelegowania w Niemczech.

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego prace w Niemczech

Polskie firmy delegujące pracowników do pracy w Niemczech są zobowiązane do zgłoszenia tych pracowników w niemieckim Urzędzie Celnym (Zollverwaltung). Obowiązek zgłoszeniowy przewidują:

 

 • ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG),

 • ustawa o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz, w skrócie: AentG),

 • ustawa o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, w skrócie: AÜG).

 

Należy zauważyć, że:

 

 • według § 16 MiLoG (ustawa o płacy minimalnej) w związku z § 2a ustawy o zwalczaniu pracy na czarno (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) istnieje obowiązek zgłoszeniowy w następujących branżach:

  • budowlana

  • gastronomiczna i hotelarska,

  • transport osób,

  • transport towarów, spedycja i logistyka,

  • działalność wędrownych artystów, cyrków i bud jarmarcznych,

  • gospodarka leśna,

  • sprzątanie budynków,

   

 • montaż instalacji na targach, czy przeróbka mięsa. Według § 18 AEntG (ustawa o delegowaniu pracowników) istnieje obowiązek do zgłoszenia pracowników delegowanych do pracy w następujących branżach:

  • gospodarka odpadami, czyszczenie ulic,

  • edukacja i kształcenie zawodowe według SGB II i SGB III,

  • budowlana,

  • doręczanie poczty,

  • sprzątanie budynków,

  • gospodarka rolna i leśna, ogrodnictwo,

  • opieka medyczna,

  • ubój i przeróbka mięsa,

  • ochrona mienia i osób,

  • tekstylna i odzieżowa,

  • działalność pralni na rzecz klientów instytucjonalnych.

   

 

Od 1 lipca 2018 r. należy zgłaszać pracowników delegowanych przez elektroniczny portal zgłoszeniowy Urzędu Celnego (www.meldeportal–mindestlohn.de) tj. należy jednorazowo się zarejestrować i utworzyć konto użytkownika. Szczegółową instrukcję w języku polskim można pobrać pod adresem (//www.meldeportalmindestlohn.de/Meldeportal/aentg/documents/Informationen_in_polnisch.pdf).

Trzeba dodać, że w myśl powyższych przepisów dotyczących delegowania pracowników polski pracodawca, delegujący pracownika do Niemiec (nawet jeśli strony wybrały polskie prawo jako właściwe) musi zapewnić pracownikowi minimalne warunki pracy i stale przestrzegać wymogów tejże ustawy (niem. Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen – Arbeitnehmer–Entsendegesetz; dalej: AentG).

Ustawa ta, na podstawie dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, ustanawia regulacje, do których musi się dostosować polski podmiot wysyłający pracowników za granicę. Wymogi te tworzą nienaruszalny rdzeń minimalnych warunków pracy. Ten akt prawny ochroni także pracodawców w Niemczech i ma na celu eliminowanie konkurencji ze strony zagranicznych przedsiębiorców w zakresie kosztów pracy.

Płaca minimalna zatrudnionego pracownika wykonującego prace w Niemczech.

Zauważyć należy, że obowiązkiem pracodawcy, który deleguje pracownika do Niemiec, jest zapłata płacy minimalnej (Mindestlohn). Płaca minimalna w Niemczech należy s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę