Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Czy kierowca zawsze musi być zatrudniony na umowę o pracę

0 828

Czy możemy zatrudnić kierowcę na podstawie umowy zlecenie, jeżeli tak, to jak najlepiej określić przedmiot zlecenia np. przewóz towarów. Jak ustalić kwotę wynagrodzenia za wykonane zlecenie: czy może być stawka godzinowa, czy za cały czas trwania zlecenia – jeżeli tak, jak przeliczyć czy nie zapłaciliśmy poniżej minimalnej obowiązującej stawki za godzinę?

ODPOWIEDŹ

Kierowca nie mu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź