Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Czy kierowca zawsze musi być zatrudniony na umowę o pracę

204

Czy możemy zatrudnić kierowcę na podstawie umowy zlecenie, jeżeli tak, to jak najlepiej określić przedmiot zlecenia np. przewóz towarów. Jak ustalić kwotę wynagrodzenia za wykonane zlecenie: czy może być stawka godzinowa, czy za cały czas trwania zlecenia – jeżeli tak, jak przeliczyć czy nie zapłaciliśmy poniżej minimalnej obowiązującej stawki za godzinę?

ODPOWIEDŹ

Kierowca nie musi być zatrudniony na umowę o pracę, by wykonywać przewóz towarów. Można także zlecić wykonanie umowy na podstawie umowy zlecenia, przy czym w umowie warto określić wszelkie czynności jakie ma wykonać kierowca, czyli czy ma tylko przewieź towary z punktu A do B, czy też ma być także przy załadunku i rozładunku, przekazaniu dokumentów związanych z przewożonym towarem.

Określenie wynagrodzenia może być dokonane kwotowo za cały okres umowy, jednak trzeba pamiętać, że kwota wynagrodzenia podzielona przez faktyczną liczbę godzin pracy nie może być w 2019 r. niższa niż 14,70 zł brutto.

UZASADNIENIE

Bez względu na fakt, że dany kierowca wykonuje przewozy drogowe na podstawie umowy zlecenia, ważną kwestią jest niemożność przekroczenia czasu pracy przez takiego kierowcę.

Czasem pracy kierowców jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o pracy kierowców. W myśl powołanego tutaj przepisu czynnościami tymi są :

 

  • prowadzenie pojazdu;

  • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;

  • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

  • czynności spedycyjne;

  • obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

  • inne prace pode...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.