Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Kiedy do przychodów nauczyciela akademickiego stosuje się 50% kosztów ich uzyskania

0 1160

Czy po 1 października 2018 r. koszty autorskie w wysokości 50% stosuje się do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za czas urlopu wypoczynkowego i innych urlopów, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, a także do wynagrodzenia chorobowego nauczycieli akademickich i innych usprawiedliwionych nieobecności?

ODPOWIEDŹ

Do wszystkich wypłat dokonywanych na rzecz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź