Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 27

Marzec 2020

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

Składki, koszty i podatek należne od minimalnego wynagrodzenia

Paulina Matuszewska

ZASIŁKI

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy

Paulina Matuszewska

Niezdolność do pracy pracownika powyżej 50 roku życia

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Kiedy rozwiązuje się umowa na zastępstwo zawarta z nauczycielem

Jadwiga Sztabińska

Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje nagroda jubileuszowa w przyspieszonym terminie

Izabela Nowacka

Dodatek stażowy i koszty uzyskania przychodu od każdego nawiązanego stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

Paulina Matuszewska

WYNAGRODZENIA

Zmniejszenie wynagrodzenia

Radosław Stępień

Całkowity koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i umowę zlecenia

Paulina Matuszewska

Potrącenie z wynagrodzenia nieprzepracowanych godzin wymiaru w okresie rozliczeniowym wskutek wyjścia prywatnego

Paulina Matuszewska

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Umowa zlecenie, a badania lekarskie i szkolenie bhp

Paulina Matuszewska

URLOPY

Ile urlopu przysługuje pracownikowi tymczasowemu po zmianie etatu

Jadwiga Sztabińska

Urlop okolicznościowy musi być udokumentowany

Paulina Matuszewska

Przymusowy urlop pracownika w związku z remontem gabinetu

Paulina Matuszewska

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie pracownika

Radosław Stępień

CZAS PRACY

Wymiar opieki nad dzieckiem osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Paulina Matuszewska

Indywidualny czas pracy tylko na wniosek pracownika

Paulina Matuszewska

W jaki sposób można ustalić wystąpienie przekroczeń normy średniotygodniowej

Izabela Nowacka