Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy istnieje możliwość nieudzielnie pracownikowi ukropu na żądanie? Czasami zdarza się, że w jednym z naszych sklepów obie ekspedientki tego samego dnia zadzwoniły i zażądały urlopu. Z tego powodu sklep był zamknięty przez kilka godzin, do czasu gdy na zastępstwo zgodziła się pracownica z innego sklepu naszej sieci handlowej.

Odpowiedź 

Udzielnie urlopu na żądanie jest prawem pracownika, co nie oznacza, że to prawo jest niczym nieograniczonym. Pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, jeśli nieobecność pracownika może spowodować szkodę i godziło w wyjątkowy ochronę interesu pracodawcy.

Uzasadnienie 

W myśl art. 1672 Kodeksu pracy  pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.  Łączny wymiar takiego  urlopu nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.
 

Ważne

Sama informacja pracownika, że bierze urlop na żądanie nie jest równoważna z udzieleniem tego urlopu. Każdy urlop, także tzw. urlop na żądanie, może być rozpoczęty wówczas, gdy istnieje w tym zakresie pozytywna decyzja pracodawcy, zakomunikowana pracownikowi.  Odpowiednia, pozytywna decyzja pracodawcy umożliwia i warunkuje jednocześnie korzystanie przez pracownika z określonej przez niego formy urlopu, urlopu ogólnego i tzw. urlopu na żądanie. 


Obowią...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.