Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy ponawiać wstępne badania lekarskie przy przyjęciu na podobne stanowisko pracy

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
129

Chcemy zatrudnić pracownika na umowę o pracę, który równocześnie pracuje w innej firmie na podobnym stanowisku pracy (sprzątanie). Osoba ta ma aktualne badania lekarskie. Czy musimy kierować tego kandydata na wstępne badania lekarskie?

Odpowiedź

Nie, jeśli osoba ta okaże ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na opisanym stanowisku wraz ze skierowaniem na badania, na podstawie których to orzeczenie zostało wydane. 

Uzasadnienie

Osoby przyjmowane do pracy co do zasady podlegają obowiązkowo wstępnym badaniom lekarskim. Jednak nie zawsze jest warunek niezbędny do dopuszczenia pracownika do pracy. 
Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają bowiem osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiec...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę