Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Środki zgromadzone w PPK są prywatne w każdej sytuacji, także w przypadku, kiedy oszczędzający nie dożyje chwili całkowitego ich spożytkowania.

Uczestnik PPK może wskazać instytucji finansowej jedną lub więcej osób, które po jego śmierci otrzymają środki zgromadzone na jego rachunku. 
Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, to – niezależnie od tego, ilu uprawnionych wskazał – połowa zgromadzonych przez niego oszczędności na rachunku PPK (objętych małżeńską wspólnością majątkową) trafi do małżonka. Dopiero pozostała część tych środków zostanie przekazana osobom uprawnionym.  Oczywiście żona czy mąż, poza faktem, że otrzymają wynikającą ze wspólności majątkowej połowę środków, mogą także zostać osobami uprawnionymi i uzyskać całość lub część drugiej połowy środków.
 

Ważne

Uprawnionym do dziedziczenia może zostać każda wskazana przez uczestnika PPK osoba fizyczna. Może to być zarówno członek jego rodziny (np. małżonek, dziecko, rodzeństwo), jak również osoba z nim niespokrewniona (np. przyjaciółka czy sąsiad).


Uczestnik może także dowolnie oznaczyć udział osób uprawnionych w środkach, które otrzymają po jego śmierci. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że udziały tych osób są równe. 
Jeśli osoba uprawniona umrze przed uczestnikiem PPK, udział, który był dla niej przeznaczony, przypadnie – w równych częściach – pozostałym uprawnionym wskazanym przez danego uczestnika, chyba, że zadysponuje on tym udziałem w inny sposób. 
Uczestnik PPK może złożyć dyspozycję doty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę