Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma od ponad roku przygotowywała się do kontraktu z firmą z FChin. Obecnie planowany jest wyjazd i podpisanie umowy. Firma poniosła już koszty noclegów i biletów lotniczych. Jednak główny technolog odmówił wyjazdu, mimo polecenia służbowego, ze względu na epidemię koronowirusa w Chinach. Czy pracownik ma prawo odmówić takiego wyjazdu? Czy można go ukarać za niewypełnienie polecenia służbowego?

Odpowiedź 

Pracowni ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, w tym wypadku wyjazdu do Chin, w sytuacji szerzącej się epidemii. Moim zdaniem nie ma przesłanek do ukarania pracownika, nawet gdy jego odmowa naraża pracodawcę na wymierną szkodę.

Uzasadnienie

Pracodawca jest obowiązany w szczególności  zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Na mocy art. 207 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypa...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę