Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 28

Kwiecień 2020

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

Koronowirus – zmiany w przepisach ważne dla pracowników i pracodawców

Radosław Stępień

Konwencja MLI – rozliczanie delegacji z podróży zagranicznych, rozliczenie dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej za granicą, określenie dni pobytu za granicą

Paulina Matuszewska

ZASIŁKI

Jak rozliczyć rentę rodzinną z Irlandii z dochodami z umowy o pracę uzyskiwanymi w Polsce

Paulina Matuszewska

Niezdolność do pracy orzeczona w Niemczech a wypłata pracownikowi wynagrodzenia chorobowego

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Czy w służbie cywilnej przysługuje kolejna odprawa emerytalna

Izabela Nowacka

Potrącenia z trzynastej pensji

Radosław Stępień

Ile urlopu należy się niepełnoetatowemu nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie roku w placówce nieferyjnej

Jadwiga Sztabińska

Skutki bezpodstawnie przedłużonej, czasowej zmiany stanowiska pracy pracownika samorządowego

Jadwiga Sztabińska

Jak długo udostępniać w BIP dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Jadwiga Sztabińska

WYNAGRODZENIA

Koszty dokształcania pracowników a ZUS i podatek dochodowy

Paulina Matuszewska

Czy można realizować zajęcie wynagrodzenia z dochodów uzyskiwanych z umowy zlecenia

Paulina Matuszewska

Termin wypłaty wynagrodzenia

Radosław Stępień

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy ze względu na złamanie przez pracodawcę zasad BHP

Izabela Nowacka

Czy w aktach pracowniczych należy gromadzić oryginały zaświadczeń ze szkoleń BHP

Paulina Matuszewska