Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu dwóch umów zleceń, Osiąga z tego tytułu minimalną krajową. W następnym zakładzie pracy chce podpisać kolejną umowę zlecenie. Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić tą osobę dobrowolnie a do jakich obowiązkowo? Jak należałoby zgłosić taka osobę jeśli z tych dwóch zleceń nie byłoby kwoty 2600 zł? Jak wtedy należy zgłosić takiego zleceniobiorcę z tytułu kolejnego zlecenia?

Odpowiedź

Osoba, dla której umowa zlecenia stanowi jedyne źródło dochodu,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź