Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy ma być zawarta umowa o prowadzenie PPK dla zatrudnionego, który skończy 18 lat

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
137

Pracownik młodociany ukończy 18 lat w maju 2020 r., lecz nadal będzie u nas pracował na podstawie umowy o pracę. Kiedy powinniśmy zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 10 września 2020 r.

UZASADNIENIE

Pracownicy młodociani są wyłączeni z grupy osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej ustawy PPK). Przesądza o tym art. 2 pkt 18 lit. a tego atu prawnego. Oznacza to, że pracodawca zatrudniający osoby w wieku od 15 do 18 lat nie musi zawierać dla nich umów o prowadzenie PPK (por. art. 190 § 1 k.p. w zw. z art. 14 i nast. ustawy PPK). Jest do tego natomiast zobowiązany po osiągnięciu przez takiego pracownika pełnoletności, co następuje w dniu 18 urodzin. Ustawa nie rozstrzyga wprost, do kiedy pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zamieszczonych na portalu PPK (mojeppk.pl) wynika, że należy tu odpowiednio zastosować art. 16 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 18 ustawy PPK. 
 

WYJAŚNIENIA Polskiego Funduszu Rozwoju:

W związku z tym, że osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie spełniają definicji osoby zatrudnionej, nie należy w imieniu i na rzecz tych osób zawierać umowy o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz takich osób umowę o prowadzenie PPK w terminie do 10. dnia miesiąca, następującego po upływie 3 miesięcy zatrudnienia w tym podmiocie, liczonych od dnia ukończenia przez tę osobę 18. roku życia (tj. od dnia urodzin tej osoby), jeżeli podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w katalogu art. 2 ust. 1 pkt. 18.

 

T...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.