Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Za nauczycielkę A, która ze względu na zagrożoną ciążę była na zwolnieniu lekarskim, zatrudniliśmy nauczycielkę B, która również zaszła w ciążę i przebywała na tzw. chorobowym. Przyjęliśmy więc kolejnego nauczyciela C (mężczyzna) na umowę na zastępstwo za nauczycielkę A. Każda z umów na zastępstwo przewiduje jej rozwiązanie „z dniem poprzedzającym dzień powrotu do pracy zastępowanego nauczyciela nieobecnego w pracy z powodów usprawiedliwionych”. Nauczycielka A skróciła urlop macierzyński i wróciła do pracy, lecz faktycznie jej nie podjęła, bo wykorzystywała urlop wypoczynkowy. W jego trakcie przedstawiła zaświadczenie lekarskie o następnej ciąży i nowe zwolnienie lekarskie. Nauczyciel C wciąż za nią wykonuje pracę (podpisaliśmy aneks do umowy od dnia urlopu wypoczynkowego nauczycielki A), a nauczycielce B przedłużyliśmy umowę do dnia porodu. Gdy się odbył, wystawiliśmy świadectwo pracy, ale nauczycielka B odmawia jego odebrania. Czy ma rację twierdząc, że nadal jest zatrudniona? Dodam, że jesteśmy samorządową szkołą podstawową.

ODPOWIEDŹ

Nauczycielka ma rację – jej zatrudnieni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź