Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy urlop okolicznościowy zawsze musi być potwierdzony dokumentem? Czy urlop okolicznościowy przysługuje w czasie urlopu wypoczynkowego?

Odpowiedź

Urlop okolicznościowy udzielany jest poza planem urlopowym czyli dni wolne udzielone w tym trybie nie obniżają wymiaru urlopu wypoczynkowego. Jednakże, nie można wykorzystać urlopu okolicznościowego w trakcie urlopu wypoczynkowego.
Urlop okolicznościowy jest zwolnieniem od pracy spowodowane określonym zdarzeniem po stronie pracownika. Zdarzenie, to powinno być stosowanie udokumentowane. 

Uzasadnienie

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Ważne

Za czas zwolnienia od pracy z powodu urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.


W przypadku urlopu okolicznościowego tak jak przy urlopie wypoczynkowym pracownik jest obowiązany wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego i udowodnić, ze powstało prawo do takiego urlopu.
Zatem, w zależności od zdarzenia pracownik musi przedstawić pracodawcy np. akt ślubu, akt urodzenia, akt zgonu. W praktyce załączenie takich dokumentów do wniosku o zwolnienie z pracy następuje w późniejszym czasie niż wystąpiło zdarzenie. Należy zaznaczyć, że nie ma obowiązku udokumentowania zdarzenia w chwili złożenia wniosku o taki urlop. Zatem, dołączenie dokumentów w czasie późniejszym jest uzasadnione. Podkreślić jednak trzeba, że udowodnienie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dodatkowy urlop jest obowiązkiem pracownika.

Ważne

W przypadku braku udokumentowania urlopu, pracodawca może uznać, że nieobecność pracownika w tych dniach była nieusprawiedliwiona.  Nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić przyczynę do wypowiedzenia umowy o pracę.


Dodać trzeba, że pracownik któremu przysługuj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę