Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje nagroda jubileuszowa w przyspieszonym terminie

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
103

Pracownik samorządowy rozwiąże umowę o pracę 31 marca 2020 r. w związku z przejściem na emeryturę. Prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy nabędzie z dniem 31 marca 2021 r. Czy w takiej sytuacji należy pracownikowi wypłacić tę nagrodę w ostatnim dniu zatrudnienia

Odpowiedź

W takiej sytuacji nie ma podstawy by wypłacić nagrodę jubileuszową za 40–lecie pracy 31 marca 2020 r. 

Uzasadnienie

Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.  Nagrodę tę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody czyli po upływie wymaganego okresu zatrudnienia np. 25, 35 czy 40 lat, uprawniającego do nagrody. Nagroda powinna być wypłacona w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę, przyjętym u danego pracodawcy. Zasadą jest, że wypłata nagrody następuje dopiero po osiągnięciu przez pracownika danego stopnia stażowego czyli po przepracowaniu okresu, który uprawnia do pierwszej bądź kolejnej gratyfikacji, w coraz wyższej wysokości. 
Jest jednak jeden wyjątek, kiedy nagroda może być wypłacona przed czasem.  Ten wyjątek dotyczy przypadku gdy:

  • dochodzi do ustania stosunku pracy z pracownikiem, w związku z jego przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, i
  • pracownikowi temu, do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (lub nagrody w wyższym wymiarze) brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy

Wówczas nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. 
Ustalając...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę