Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób można ustalić wystąpienie przekroczeń normy średniotygodniowej

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
141

Jaką metodą można sprawdzić czy w danym okresie rozliczeniowym wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe ? Mamy 3–miesięczny okres rozliczeniowy. Czasem pracownicy zostają kilka godzin po pracy by jeszcze coś dokończyć lub przychodzą w wolne soboty. Jak najłatwiej sprawdzić te przekroczenia?

Odpowiedź

Są dwa sposoby dzięki którym można zidentyfikować godziny średniotygodniowe. 

Uzasadnienie

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym – co do zasady – 4 miesięcy. 
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany z uwzględnieniem normy dobowej i tygodniowej, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Ważne

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Również każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 


Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 
Mamy dwa rodzaje nadgodzin:

  1. dobowe
  2. tygodniowe – rozliczenie tygodniowej normy czasu...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.