Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po śmierci pracownika, a RCA

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
330

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę trafiła do szpitala. Zakład pracy za ten czas otrzymał zwolnienie chorobowe. Po kilku dniach pracownica zmarła. Zakład powinien wypłacić wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Jakie składki należy naliczyć skoro pracownik zmarł. Jak wykazać tego pracownika na deklaracji do RCA.

Odpowiedź

Jeżeli pracownica nie pracowała w miesiącu zgonu, to do ZUS należy złożyć „zerowy” RCA za miesiąc w którym nastąpił zgon.

Uzasadnienie

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia m.in. w ramach stosunku pracy. Za przychód ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń tj. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne. 
Podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody złożone ze składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku, o czym mówi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Ważne

W razie śmierci ubezpieczonego przed podjęciem należnego m...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.