Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Całkowity koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i umowę zlecenia

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
206

Jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę i umowę zlecenie w roku 2020?

Odpowiedź

Umowa o pracę – w roku 2020 przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 2600 zł, całkowity koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat, który nie zgłosił się do PPK wynosi – 3132,48 zł.
Umowa zlecenie – przy minimalnej stawce godzinowej w 2020 roku 17 zł całkowity koszt wynagrodzenia zleceniobiorcy (powyżej 26 roku życia), przy jednym źródle utrzymania oraz nie zgłoszeniu się do PPK, wynosi – 20,49 zł.

Uzasadnienie

Na rok 2020 ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrosła również minimalna stawka godzinowa. Zatem, jeżeli minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł, to minimalna stawka godzinowa wzrosła do 17 zł.
Zauważyć trzeba, że regulacja dotycząca wynagrodzenia za wykonanie zlecenia może być dowolna, np. w stawce miesięcznej, ale wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę wykonanej pracy, nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Ważne

Na całkowity koszt zatrudnienia składa się płaca brutto, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłacane przez pracodawcę.


Całkowity koszt minimalnego wynagrodzenia zatrudnionego pracownika na umowę o pracę ukazuje poniższa tabela:
 

Składniki potrąceń
z wynagrodzenia
Wyliczenia Kwoty poszczególnych
składników
wynagrodzenia
Całkowity koszt wynagrodzenia
przy płacy minimalnej
2600 zł
2600 zł (wynagrodzenie
pracownika brutto)
+ 466,18 zł (składki ZUS
fi nansowane przez pracodawcę)
+ 66,30 zł (składki
na FP, SFWON i FGŚS)
3132,48 zł
Wynagrodzenie brutto   2600,00 zł

 

Ubezpieczenia społeczne
opłacane przez
pracodawcę
Razem opłacone przez
pracodawcę
4...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.