Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy spółką , która zatrudnia 52 osoby. Od 1 stycznia 2020 wiemy, że mamy utworzyć PPK. Do kiedy musi zawrzeć umowę na zarządzanie? Czy sam zarząd może wybrać podmiot, który będzie zarządzał programem?

Odpowiedź 

Jeśli od 1 stycznia 2020 r. Państwa firma ma obowiązek do tworzenia pracowniczego planu kapitałowego, to do 24 kwietnia 2020 r. powinniście zawrzeć umowę o zarządzanie. Wybór instytucji powinna odbyć się przy udziale związków zawodowych lub reprezentacji pracowników, ale gdyby ich działania  były opieszałe, wówczas ustawodawca wybór instytucji pozostawił pracodawcy.

Uzasadnienie 

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.
Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w programie, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.