Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ciągu ostatnich tygodniach na jednej zmianie wciąż dochodzi do wyprodukowania wielu wadliwych towarów. Brygadzista wielokrotnie napominał pracowników i przypominał o obowiązku wykonywania pracy należycie. Pomimo pisemnego ostrzeżenia nadal ta brygada wytwarza znacznie więcej bubli niż inne brygady wykonujące takie same produkty. W konsekwencji zarząd spółki postanowił obniżyć całej brygadzie wynagrodzenie o 10%. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Odpowiedź 

Nie można obniżyć wynagrodzenia wszystkim członkom brygady za nienależyte wykonywanie pracy, ponieważ najpierw należy udowodnić każdemu pracownikowi z osobna, ze wadliwe towary powstały wskutek jego winy. Kodeks pracy nie przewiduje odpowiedzialności zbiorowej.

Uzasadnienie

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest  sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków , za które ma prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. 

Ważne

Należy pamiętać, że za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub us...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.