Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik dojeżdżający z innej miejscowości do pracy codziennie się spóźnia i składa wniosek o odpracowanie spóźnienia. Czy w takim przypadku mogę ustalić pracownikowi indywidualny czas pracy?

Odpowiedź

Zgodnie z Kodeksem pracy tylko na wniosek pracownika pracodawca może ustalić pracownikowi indywidualny czas pracy. 

Uzasadnienie

Pracodawca ustala w jakim systemie czasu pracy pracownicy będą świadczyli pracę. Organizacja czasu pracy musi być dostosowana do charakteru, specyfiki i warunków pracy.
Jednakże, w myśl art. 142 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy dla tego pracownika, w ramach obowiązującego systemu pracy w firmie. Pracodawca może się nie przychylić do wniosku pracownika, jeśli proponowany przez pracownika czas pracy naruszałby obowiązujące przepisy. 

Ważne

Pracodawca bez zgody pracownika nie może ustalić innego rozkładu czasu pracy niż określony w jego wniosku. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy następuje więc na podstawie umowy, która może być zawarta tylko na wniosek pracownika.


Przykład
W firmie jest ustalony system podstawowy czasu pracy od godziny 8. do godziny 16.
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.