Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik tymczasowy był zatrudniony u jednego pracodawcy użytkownika na cały etat od 2 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., a od 1 lutego – pracuje na 1/2 etatu. Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie mu przysługiwać do 16 marca (od tego dnia zamierza skorzystać z urlopu)?

ODPOWIEDŹ

Na dzień 16 marca 2020 r. pracownik będzie miał prawo do 8 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli wcześniej z niego nie korzystał. 

UZASADNIENIE

Wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego nie ma żadnego znaczenia dla jego uprawnień urlopowych. Ustala się je bowiem na podstawie art. 17 ustawy o pracownikach tymczasowych (dalej: ustawa), który nie odnosi ich do wielkości etatu. Ta ustawa jest aktem szczególnym wobec kodeksu pracy, który przewiduje zależność między pulą urlopową przysługującą pracownikowi w roku kalendarzowym a rozmiarem jego etatu i ogólnym stażem pracy. 
Liczba dni urlopu wypoczynkowego należnych pracownikowi tymczasowemu jest natomiast zdeterminowana wyłącznie czasem pozostawania w dyspozycji jednego lub kilku pracodawców użytkowników. Przy czym przepisy ustawy nie definiują, czy jest to efektywnie przepracowany czas, czy też czas uwzględniający również usprawiedliwione absencje, np. z powodu choroby. Z orzecznictwa i interpretacji urzędowych (por. stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 4 października 2016 r.) wynika, że chodzi o ten drugi wariant. Jednak wśród ekspertów jest też wielu zwolenników pierwszego rozwiązania. 

Ważne

Uprawnione jest, aby do miesięcznego okresu, za który dany pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, wliczały się wszystkie okresy pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika zarówno wtedy, gdy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, jak i wtedy, gdy pracy nie wykonuje np. z powodu zwolnienia lekarskiego (z wyroku SR w Warszawie z 29 czerwca 2015 r., sygn. akt VII P 1591/14). 


...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.