Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wymiar opieki nad dzieckiem osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
329

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.). Z osobą która pracuje na pełny etat nie ma więc problemu, bierze dwa dni i po kłopocie. Jednak mam osobę na 3/4 etatu która pracuje 6 godzin dziennie. Czy opieka nad dzieckiem dla niej to: 2 dni po 6 godzin i jeszcze dodatkowo 4 godzin na trzeci dzień? Czy tylko 2 dni?

Odpowiedź

Opiekę nad dzieckiem dla osób, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełne godzina zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny. W przypadku 3/4 etatu jest 12 godzin opieki tj. dwa dni przy zatrudnieniu 6 godzin  dziennie. 

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy (tzw. opieka nad dzieckiem) w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
Legitymacja do opieki nad dzieckiem powstaje z chwilą podjęcia pracy przez pracownika wychowującego dziecko bądź z chwilą urodzenia się dziecka lub też z chwilą wzięcia dziecka na wychowanie.

Ważne

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym opieki nad dzieckiem, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.


Prawo do opieki przysługuje pracownikowi również gdy drugi rodzic nie jest zatrudniony lub pozostaje na urlopie wychowawczym i sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.
Jednakże, gdy dwoje rodziców jest zatrudnionych, z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem może skorzystać tylko jedno z nich. Istnieje jednak możliwość podzielenia się tym uprawnieniem tak, że każde z rodziców będzie miało do wykorzysta po je...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.