Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem przedsiębiorcą, który prowadzi działalność od 2000 r. Podobno obecnie przedsiębiorca może opłacać niższe składki na ZUS, gdy w poprzednim roku jego przychód nie przekroczył 120 000 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z tej okazji? Czy trzeba składać nowe deklaracje?

Odpowiedź

Faktycznie obecnie obowiązuje ulga dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z możliwości opłacania ZUS w niższej wysokości związanych z rozpoczęciem działalności.  Jeśli chce Pan skorzystać z tego rozwiązania musi Pan wyrejestrować się z ubezpieczeń i następnie ponownie zarejestrować.  Trzeba to zrobić do 2 marca 2020. Wyjaśnienia poniżej.

Uzasadnienie

Przedsiębiorca, który od dawna prowadzi działalność gospodarczą może zgłosić do ZUS, że chce płacić niższe składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, jeśli  jego przychód za 2019 r. nie przekroczył 120 000 zł.  Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego samego przedsiębiorcy  oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli Pan spełnia te warunki, to może Pan zgłosić ten zamiar do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Mianowicie najpierw należy wyrejestrować się  z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 stycznia 2020 r. podlegał Pan  ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał „małego ZUS”, a następnie należy złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90.
Dokumenty te trzeba przekaz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.