Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy zakładem produkcyjnym. Większość pracowników pracuje przy taśmie produkcyjnej. Ostatnio jedna z pracownic dostarczyła do działu kadr zaświadczenie o ciąży wraz z informacją , że pracownica cierpi na nadciśnienie. Czy w takiej sytuacji jesteśmy zmuszenie ustalić indywidualny czas pracy dla tej pracownicy?

Odpowiedź

Jeśli pracownica złoży wniosek o indywidualny czas pracy, wówczas pracodawca ma obowiązek jego uwzględnienia, jeśli jest to możliwe ze względu na   organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownicę.

Uzasadnienie

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika - małżonka albo pracownika - rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej, Kodeks pracy nie definicje wprost co należy rozumieć pod pojęciem „ciąża powikłana”, dlatego warto skorzystać z rozporządzenia Ministra Zdrowia  z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. I tak do czynników ryzyka identyfikowanych w czasie ciąży oraz przed porodem na podstawie badania zalicza się w szczególności  wartość ciśnienia skurczowego wyższą niż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.