Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jaki urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu u jednego pracodawcy na dwie umowy o pracę w różnych wymiarach

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
173

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Od 14 października, na mocy porozumienia stron, pracuje w niższym wymiarze czasu pracy (przejście z 3/4 na 1/2). Dodatkowo, od 1 września br. wykonuje drugą umowę o pracę, ale na czas określony do końca 2019 r., na 1/8 etatu. Oczywiście druga umowa dotyczy innego rodzaju pracy. Ile urlopu łącznie przysługuje pracownikowi za 2019 r. ? Staż pracy wynosi ponad 10 lat.

ODPOWIEDŹ

Z obu umów o pracę, za 2019 r. pracownikowi przysługuje razem 21 dni urlopu. 

UZASADNIENIE

W przypadku nawiązania dwóch stosunków pracy jednocześnie, obojętnie czy z tym samym pracodawcą czy z innym, z każdej umowy o pracę przysługuje oddzielnie urlop wypoczynkowy. 
Są dwa wymiary urlopu, w zależności od stażu zatrudnienia - 20 i 26 dni. Dla pracownika wykonującego pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do części etatu, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni (art. 154 § 2 k.p.). Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc w górę do pełnego miesiąca. 
Kodeks pracy nie zawiera przepisu odnośnie ustalania wymiaru urlopu dla pracownika zmieniającego wielkość etatu w trakcie roku czy wręcz miesiąca.  
Przyjmuje się, że wówczas wymiar urlopu ustala się osobno dla okresu sprzed zmiany etatu i po niej, a potem oba wyniki dodaje. W każdym z okresów obliczamy urlop proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 
Jeśli natomiast zmiana w zakresie skali etatu zachodzi w trakcie miesiąca, najczęściej zaokrągla się miesiąc do tego wymiaru czasu pracy, który przeważał w tym miesiącu. 
Jeśli chodzi o umowę o pracę na czas nieokreślony, to 14 października...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.