Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniam pracownika na pełen etat, który ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów, oraz kwoty ulgi miesięcznej (nie korzysta z zerowego PIT). Jaką od października stosować kwotę wolną? Czy mają tu wpływ zmiany w podatku dochodowym (podwyższenie kup, obniżka stawki do 17%)?

ODPOWIEDŹ

Tak, zmiany w podatku dochodowym obowiązujące od 1 października 2019 r. mają wpływ na ustalenie kwoty wolnej od potrąceń.

UZASADNIENIE

Bez zgody pracownika, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i ewentualnej wpłaty na PPK uczestnika - podlegają potrąceniu tylko należności wymienione w art. 87 § 1 kodeksu pracy czyli m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Przy potrącaniu tychże sum wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłaty na PPK, jeżeli jest dokonywana. 
 

Ważne

W przypadku zajęcia komorniczego niealimentacyjnego kwota wolna odpowiada pełnej stawce minimalnej netto. Aby ją prawidłowo wyznaczyć należy zastosować wszystkie czynniki podatkowo-składkowe czyli ewentualne ulgi jak zerowy PIT dla młodych, odpowiednie dla danego pracownika koszty uzysku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.