Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym w związku z  likwidacją jednostki

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
162

Z dniem 31 grudnia 2016 r. została w naszej gminie zlikwidowana straż gminna, rozwiązaliśmy umowy o pracę z pracownikami straży oprócz jednej pracownicy, która przebywała na urlopie rodzicielskim. Obecnie korzysta z urlopu wychowawczego do 19 czerwca 2020 r. (urodziła dwoje dzieci). Kiedy należy wystosować pismo o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę?

Odpowiedź

W związku z likwidacją jednostki można rozwiązać umowę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego stosując okresy wypowiedzenia zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Niemniej, jeżeli pracownik jest objęty trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, to w razie zwolnienia z powodu likwidacji, okres ten można mu skrócić do nie mniej niż miesiąca. Wypowiedzenie definitywne musi być złożone na piśmie i zawierać pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu.
Jednakże, w takim przypadku rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie. 
Jeżeli wypowiedzenie nastąpi przez pracodawcę, to przypadku osób na czas nieokreślony należy wskazać przyczynę, która winna być prawdziwa i rzeczywista, wskazać okres wypowiedzenia jaki przysługuje oraz pouczyć o sposobie i terminie odwołania się od wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony l...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę