Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stawka podatku dla wynagrodzenia za wrzesień wypłaconego w październiku

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
231

Jaką stawkę podatku powinnam zastosować do wynagrodzenia za wrzesień wypłaconego w październiku. Czy powinno to być 18 czy 17%? Mój program księgowy nie liczy mi stawki podatku 17,75%. Zastosowałam koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł i kwotę wolną od podatku 43,76 zł. Czy te stawki stosujemy dopiero w listopadzie za październik?

ODPOWIEDŹ

Rozliczając wynagrodzenie wypłacane w październiku za wrzesień należy już stosować nową najniższą stawkę podatku czyli 17%, a 17,75% tylko na wniosek pracownika. Koszty uzyskania przychodów również są potrącalne w wysokości 250 zł jeżeli pracownik jest miejscowy, a kwota zmniejszająca podatek to 43,76 zł.

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (i pokrewnych) wynoszą:

  1. 250 zł – podstawowe
  2. 300 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

  1. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;
  2. kwota zmniejszająca podatek wynosi 525, 12 zł, co oznacza, że w ujęciu miesięcznym jest to 43,76 zł.

Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy, będący m.in. zakładami pracy, zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%.
Zatem, uśredniona stawka 17,75% ma być stosowana jedynie na wniosek pracownika. Natomiast jeśli takiego wniosku nie ma, p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.